Erikoislääkärin tutkinnon yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärinammattia. Erikoistumaan lähtiessä pitää tehdä tiedekuntaan hakemus päästä yliopisto-opiskelijaksi erikoislääkärin tutkinnon suorittamista varten.

Mahdollisimman pian on myös sovittava tapaamisesta oman yliopiston koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimiseksi.

Vastuuhenkilöt ovat:

Helsingin yliopisto: professori Jari Arokoski Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Itä-Suomen yliopisto: dosentti Olavi Airaksinen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Oulun yliopisto: dosentti Eero Kyllönen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tampereen yliopisto: dosentti Markku Kankaanpää
Turun yliopisto: Dosentti Katri Laimi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Hakulomake koulutukseen ja lisätietoa löytyy kunkin tiedekunnan nettisivuilta:

Helsingin yliopisto | Nettiopas / fysiatria
Itä-Suomen yliopisto | Erikoislääkärikoulutusopas 2015-2017
Oulun yliopisto | Opinto-opas 2017-2019
Tampereen yliopisto | Opinto-opas 2017-2019
Turun yliopisto | Opinto-opas 2017-2019
Koulutusohjelman kesto ja rakenne
Koulutusohjelman kokonaispituus on 5 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuoliseksi koulutuspaikaksi voidaan vastuuhenkilön harkinnan mukaan hyväksyä fysiatrian koulutukseen auditoitu sairaalan tai terveystoimen erikoislääkärijohtoinen fysiatrian osasto tai kuntoutuslaitos koulutussopimuksen mukaisesti.

Terveyskeskuspalvelu (9 kk)
Kaikkien erikoisalojen koulutukseen tulee sisältyä terveyskeskuksessa suoritettua palvelua vähintään yhdeksän (9) kuukautta. Terveyskeskusjakson aikana erikoistuvan lääkärin tulee tutustua monipuolisesti terveyskeskuksen useaan toiminta-alueeseen ohjaajan ohjauksessa. Terveyskeskuspalvelun sisältö tulee selvittää terveyskeskuksen koulutusvastaavan antamassa koulutustodistuksessa.

 

Runkokoulutus (3 kk)
Runkokoulutus 3 kk suositellaan suoritettavaksi joillain seuraavista erikoisaloista: akuuttilääketiede, geriatria, kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia, liikuntalääketiede, neurokirurgia, neurologia, ortopedia ja traumatologia, psykiatria, radiologia, reumatologia, työterveyshuolto, yleiskirurgia, yleissisätaudit.

 

Erikoisalan eriytyvä koulutus (4 vuotta)
Erikoisalan eriytyvän koulutuksen kesto on 4 vuotta, josta yliopistosairaalapalvelua on vähintään 2 vuotta. Yliopistosairaalan ulkopuolista palvelua voidaan hyväksyä kouluttajan harkinnan mukaan koulutuspaikoissa, joiden kanssa on tehty koulutussopimus. Erikoisalan koulutus sisältää työskentelyä ainakin fysiatrian poliklinikalla, vaativan kuntoutuksen osastolla, apuvälinepoliklinikalla ja kuntoutustutkimuspoliklinikalla. Tutkimustyön sisällyttämisestä erikoistumiskoulutukseen noudatetaan erikoislääkärikoulutuksen yleisiä koulutusvaatimuksia.
Vähintään puolet viiden vuoden koulutusohjelmasta tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella.

 

Toimipaikkakoulutus
Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta.
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (60 tuntia). Koulutuksen tulee sisältää keskeisiä asioita koulutusohjelman tavoitteista, jotka soveltuvat erikoistuvan koulutuskokonaisuuteen. Teoreettiseksi koulutukseksi lasketaan tiedekunnan hyväksymät kotimaiset fysiatrian erikoisalaa koskevat tai sitä läheisesti sivuavat koulutustilaisuudet, esim. Suomen Fysiatriyhdistyksen järjestämiin kokouksiin sisältyvät tieteelliset ohjelmat ja ulkomaiset fysiatrian alan koulutustilaisuudet. Osallistuminen osoitetaan erillisellä todistuksella tai lokikirjan merkinnällä.

 

Moniammatillinen johtamiskoulutus
Erikoislääkärikoulutukseen kuuluu pakollisena 10 opintopisteen laajuiset johtamisopinnot, joihin on sisällytettävä sekä teoreettisia kurssimuotoisia opintoja, projektityö että portfolio. Johtamisopinnot voi suorittaa missä tahansa koulutuksen vaiheessa.

 

Säteilysuojelukoulutus
Erikoistuva lääkäri suorittaa erikoistumisensa aikana STUK:n ohjeiden mukaan 1,5 op (40h) säteilysuojelukoulutusta, joka suoritetaan alueellisissa koulutustilaisuuksissa.

 

Valtakunnallinen kuulustelu
Valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu järjestetään kolme kertaa vuodessa.