Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 21.9.-25.10.2021. Fysiatriyhdistyksen jäsenistä ehdolla ovat: Kristiina Kokkonen, Miikka Lumela ja Sara Kaartinen.

Lääkäriliiton valtuuskunta 2022–2024 valitaan 21.9.–25.10.2021 järjestettävällä posti- ja nettivaalin yhdistelmällä. Vaalissa valitaan valtuuskuntaan 60 jäsentä.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki ennen 31.5.2021 jäseneksi liittyneet pois lukien 1.1.2021 lähtien eläkeläisjäsenluokkaan kuuluvat jäsenet. Ehdokkaaksi liiton valtuuskunnan vaaliin voi asettua jokainen liiton vaalikelpoinen jäsen.

Vaalifaktat

  • Ehdokasasettelu on päättynyt 20.8.2021.
  • Ehdokasluettelo julkaistaan Suomen Lääkärilehden numerossa 37, joka ilmestyy 17.9.2021.
  • Äänestysliput ja -ohjeet sekä sähköisen äänestyksen että postiäänestyksen osalta postitetaan kaikille äänioikeutetuille 21.9.2021 mennessä.
  • Äänestysaika on 21.9.2021 klo 9.00 – 25.10.2021 klo 16.00.
  • Toimiston osoite on Mäkelänkatu 2, 00500 Helsinki (PL 49, 00501 Helsinki).
  • Vaalin tuloksesta tiedotetaan liiton kotisivuilla ja Suomen Lääkärilehdessä.

Muistakaa äänestää! Fysiatreista ehdokkaana tänä vuonna:

SELY MIX -VAALILIITTO:
90 Kristiina Kokkonen, fysiatrian erikoislääkäri

ERIKOISSAIRAANHOIDON NUORET LÄÄKÄRIT:
275 Sara Kaartinen, fysiatriaan erikoistuva lääkäri
284 Miikka Lumela, fysiatriaan erikoistuva lääkäri

https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/valtuuskunnanvaali2021/