Erikoisalan esittely

Fysiatria erikoisalana.

Fysiatrian erikoisalan pääkäsite on ihmisen toimintakyky. Fysiatrian toimenkuva on laaja-alainen sairauksien diagnosoinnista, hoidosta aina lääkinnälliseen ja ammatilliseen kuntoutukseen. Pääpaino on potilaan toimintakyvyn kohentamisessa siten, että kognitiiviset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä perussairaudet huomioidaan. Fysiatri on saanut koulutuksen moniammatilliseen yhteistyöhön tehden yhteistyötä eri ammattiryhmien kuten erityisesti fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa. Lähtökohtana työssä on holistinen biopsykologinen näkökulma. Fysiatrian tyypillisiä potilaita ovat erilaisista tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista ja kivuista kärsivät potilaat. Fysiatri toimii kuntoutustutkimusyksiköiden ja kuntoutusvuodeosastojen moniammatillisissa tiimeissä ja osallistuu vaikeavammaisten ja neurologisten potilaiden kuten selkäydinvammapotilaiden kuntoutukseen. Tällä hetkellä suurin osa fysiatreista toimii julkisella sektorilla, pääasiassa sairaaloiden fysiatrian poliklinikoilla ja kuntoutuksen vuodeosastoilla. Osalla fysiatreista toimenkuvaan kuuluu opetus ja ammatillinen kuntoutus, tieteellinen tutkimus ja erilaiset asiantuntijatehtävät. Kansainvälinen erikoisalan virallinen nimi on Physical and Rehabilitation Medicine, missä korostuu kuntoutuksen merkitys. Erikoisalamme on yksi Euroopan pääspesialiteeteistä. Euroopan erikoislääkäriliitto fysiatrian sektio ja Euroopan kuntoutusakatemia linjaavat perus- ja erikoislääkärikoulutuksien sisältöä.
Fysiatrian erikoisalan kuvaus (Jari Arokoski, Olavi Airaksinen, Markku Kankaanpää, Eero Kyllönen, Mikhail Saltychev 2018)

Fysiatria on siis hyvä vaihtoehto erikoisalavalinnaksi tulevaisuudessa. Alalla on erinomaiset työmahdollisuudet isoissakin kaupungeissa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat muuttaneet tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitolinjoja konservatiivisempaan suuntaan ja jatkossakin tutkittavaa riittää. Toisaalta tässä vaiheessa erikoistuvilta lääkäreiltä ei ole vaadittu pisteitä väitöskirjasta valinnan mahdollistamiseksi.

Sivuillamme on kolmen erikoistuvan lääkärin haastattelut ja heidän mietteitään siitä miksi valitsivat erikoisalakseen fysiatrian. Käy tutustumassa Henrin, Markuksen ja Jennin ajatuksiin.