Erikoislääkärikuulustelun kysymyspankki

Päivitys 3/2017

Aavesärky
Aerobisen harjoittelun ja kestävyysliikunnan
liikuntafysiologiset periaatteet
Aitiopaineoireyhtymä
Aivohalvauskuntoutus ja aivojen plastisuus
Aivohalvauspotilaan olkapääkipu
Aivohalvauspotilaiden tavallisimmat kognitiiviset häiriöt
Aivohalvauspotilaiden tavallisimmat fyysiset
vajaatoiminnat
Aivovammapotilaiden kuntoutus
Aivoverenkiertöhäiriöiden kuntoutus
Akillestendiniitti ja peritendiniitti
Akupunktio
Akuutin ja kroonisen paikallisen/ säteilevän niskakivun
hoito ja kuntoutus
Akuutin ja kroonisen paikallisen /säteilevän alaselkäkivun
hoito ja kuntoutus
Akuutti tules-oire: mitä huomioida erotusdiagnostisesti
Akuutti tules-oire: hoitolinjat
Alaraajojen pituusero
Alaraajaproteesit
Alaraajan hermovauriot ja hermopinteet
Alaselkäkipu – akuutin/subakuutin/kroonisen
selkäkipupotilaan
tutkimus/diagnostiikka/erotusdiagnostiikka/hoito ja
kuntoutus
Alaselkäkipu – erotusdiagnostisesti tärkeät rangan
ulkopuoliset sairaustilat
Alaselkäkipu – neurofysiologisten ja
kuvantamistutkimusten merkitys
Alaselkäkipu – potilasinformaation periaatteet
Alaselkäkivun riskitekijät
ALS-potilas: kuntoutus ja apuvälineperiaatteet
Allas hoitovälineenä
Ammatillinen kuntoutus
Ammatillinen kuntoutusselvitys
Ammattitaudit TULE-sairauksissa
Apuvälinetarpeen arviointi
Asunnonmuutostyöt
Autonominen hyperrefleksia
Autoveronpalautus TULE-sairauksissa
Barthelin indeksi
Bicepstendiniitti ja repeämä
Biopalautehoito (biofeedback)
Borgin asteikko
Botulinustoksiinin käyttö fysiatriassa
Cauda equina – oireyhtymä
Charcotin (neuropaattinen) nivel
CP-oireyhtymän kuntoutusmenetelmät
CRPS – monimuotoinen kipuoireyhtymä – diagnostiikka ja
hoito ja kuntoutus
Diffuusi idiopaattinen skeletaalinen hyperostoosi (DISH)
Dupuytrenin kontraktuura
Dystonia
Ehlers-Danlos syndrooma (EDS)
Epikondyliitti
Epäspesifinen alaselkäkipu kasvuikäisillä
Epäsuhtainen sairauskäyttäytyminen
Erbin pareesi
Ergonomia TULE-sairauksissa
Ergonomian toteuttaminen työpaikoilla
´Failed surgical back´
Fibromyalgia
FIM-mittari itsenäisen toimintakyvyn arvioinnissa
Fysiatrian erikoisalan määrittely
Fysikaaliset hoidot: näytön taso tehosta tule-kivussa
Haittaluokitus
Hartian hermovauriot ja pinteet
Hemiplegiapotilaan kävely
Hengitysharjoituksen periaatteet ja sovellusalueet
Hermovaurion tutkiminen
Hermovaurion asteet
Heterotooppinen ossifikaatio
Hierontahoito
Hoitotuki
Huimaus
ICF-luokitus (International classification of functioning,
disability and health)
Immobilisaation vaikutukset rustoon ja luuhun
Immobilisaation vaikutukset poikkijuovaiseen lihakseen
Injektiohoidot fysiatriassa
Iskias: leikkaus vai konservatiivinen hoito?
Jalan etuosan kipu
Jalkaterän hermopinteet
Jalan tuet ja ortoosit
Jatkuva passiivinen liike nivelen hoidossa (continuous
passive motion)
Jännityspäänsärky
Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Jäätynyt olkapää (capsulitis adhaesiva)
Jäykkä isovarvas (hallux rigidus)
Kaarijalka (pes cavus)
Kampurajalka
Karaisuhoito
Kasvuikäisen selän deformiteettien seuranta
Katkokävelystä kärsivän potilaan kuntoutus
Kaularangan manipulaatio
indikaatio/kontraindikaatio/komplikaatiot
Kaularangan degeneraatio
Kaularangan stenoosi
Kaularangan välilevytyrä
Kelan ja työeläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen
myöntöperiaatteet
Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Kervikaalinen myelopatia
Kierokaula (torticollis)
Kiertäjäkalvosimen repeämä
KIILA-kuntoutus
Kiropraktiikka, osteopatia ja naprapatia
Kivun luokittelu
Kivun lääkehoidon periaatteet
Kivun lääkkeetön hoito
Kipuaistimuksen säätely
Kognitiivis-behavioraalinen kuntoutus
Epikondyliitti
Kuntoutusohjaus terveydenhuoltolaissa ja käytännössä
Kuntoutussuunnitelma
Kuntoutustuki
Kuntoutustutkimus
Kustannusvaikuttavuus
Kuvantaminen tule-vaivoissa
Kylmähoito
Kävelyanalyysi
Lannerangan instabiliteetti
Lannerangan spinaalistenoosi
Lannerangan välilevytyrä
Lattajalka
Lausunto liikuntavammaisen ajokyvystä
Lihastoiminnan tutkiminen
Lihasvoimanharjoittelun periaatteet.
Liikunnan vaikutus nivelrustoon ja luustoon
Liikunnan vaikutus luurankolihakseen
Locked – in – oireyhtymä
Lonkan lateraalinen kiputila
Lonkan tendinopatiat ja bursiitit
Lonkkanivelrikko
Lonkan postoperatiivinen hoito ja kuntoutus
Lonkkakivun erotusdiagnostiikka
Lymfaterapia
Lämpöhoidot
Lääkinnällinen kuntoutus
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden saatavuus
periaatteet
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden saatavuus
periaatteet
Manipulaatiohoito
Manuaalinen terapia
Meralgia paraestethica
Moniammatillinen kuntoutus
Moniammatillinen tiimitoiminta
Monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä (CRPS)
Myofaskiaalinen kipu
Naisen virtsainkontinenssin fysiatrinen hoito
Neuropaattinen kipu
Neuropsykologinen kuntoutus
Nilkan nivelsidevamma ja sen kuntoutus
Niskakipu – akuutin/kroonisen niskakipupotilaan
tutkimus/diagnostiikka/erotusdiagnostiikka/hoito ja
kuntoutus
Niskakipupotilaan ´red flags´
Niskakivun konservatiivisen hoidon vaikuttavuusnäyttö
Niskakivun riskitekijät
Niskan retkahdusvamma (whiplash)
Nivelliikkuvuuden mittaaminen
Nivelreumapotilaan kuntoutusmenetelmät – aktiviteettia vai
immobilisaatiota?
Nivelten yliliikkuvuusoireyhtymä
Nivuskivun etiologinen selvittely
Normaalikävelyn kinesiologia
Nuoren niskakipu
Nuoren kuntoutusraha
Näyttöön perustuva lääketiede
Olkalisäkkeen alainen kiputila / kiertäjäkalvosinoireyhtymä
Olkanivelen epävakaus
Olkanivelen ja AC-nivelen nivelrikko
Olkapääkivun riskitekijät
Olkapääkivun syyt
Ortoosit
Osasairauspäiväraha
Osakuntoutustuki
Oswestryn indeksi
Osteoporoosi
Pakaraperäinen iskias
Pakotettu käden kuntoutus hemiplegiapotilailla
Pakotettu kävely hemiplegiapotilailla
Palovammapotilaan kuntoutus
Pareettisen alaraajan ortoosit
Peiliterapia
Perifeerisen hermon vauriot
Peroneuspareesi
Pitkäkestoiseen kipuun liittyvät psykologiset tekijät
Plantaarifaskiitti
Polion myöhäisoireyhtymä
Polven etuosan kiputila
Polven nivelsidevammat ja niiden kuntoutus.
Polven postoperatiivinen hoito ja kuntoutus
Polven ja lonkan alueen jännetulehdukset ja bursiitit
Polvinivelrikko
Polvi- ja lonkkanivelrikon riskitekijät
Polvikivun erotusdiagnostiikka
Posttraumaattinen syringomyelia
Potilasinformaatio
Pysäköintilupa sairauden/vamman vuoksi
Pyörätuolin valinta
Raajaproteesi: mitä ennen valmistusta huomioidaan? Kuka
päättää ja vastaa toimenpiteistä?
Raajaturvotuksen hoito
Radiaalispareesi
Radiofrekvenssihoito
Rannekanavaoireyhtymä
Ranteen ja käden tenosynoviitti ja peritendiniitti
Raynaud´n oireyhtymä
Reisiamputaation jälkeinen protetisointi
Reumakaularanka
Reumakäden kuntoutus
Rintakehän ei sydänperäiset kiputilat
Rintarangan stenoosi
Rintarankaperäinen kipu
Robotiikka fysiatriassa
Scheuermannin tauti
Selkäkipu – hoitoa päivystyksenä tai kiireellisesti
edellyttävät oireet ja löydökset
Selkäkipupotilaan ´red flags´(merkit vakavasta sairaudesta)
Selkänikaman hemangioma – viaton löydös?
Selkäpotilaan työkyvyn arviointi
Selkärankareuma
Selkäsairauksien perinnöllisyys
Selkäydinvammaisen hengitystoiminnan vajaus
Selkäydinvammaisen kipu
Selkäydinvammaisen hoito- ja kuntoutusjärjestelmä
Suomessa
Selkäydinvammaisen spastisuus
Selkäydinvammaisen sukupuolielinten toiminnot ja
seksuaalisuus
Selkäydinvaurion suoli- ja virtsaelintoimintojen häiriöt
Selkäydinvaurion neurologinen tasoluokitus
Siirottava lapa
SI-nivelperäinen kipu
Skolioosi
Sokkiaaltohoito
Spastisuuden arviointi
Spondylolyysi ja spondylolisteesi
Sydän- ja verisuonisairauksien kuntoutus
Sähköiset kivunhoitomenetelmät
Sähköärsytyshoito
Sääriamputaation jälkeinen protetisointi
Tapaturmaisten aivovammojen jälkitilojen diagnostiikka ja
hoitoperiaatteet
Tarvitaanko Suomessa kuntoutuksen
erityisosaamiskeskuksia?
Tasapainon kliininen tutkiminen ja mittaaminen
Tehohoitojakson aikainen kuntoutus
Tenosynoviitti ja peritendiniitti
Terapeuttinen harjoittelu
Thoracic-outlet – oireyhtymä (TOS)
Tietotokonepelien käyttö kuntoutuksessa.
Toimintakyvyn mittaaminen
Toimintakyvyn osa-alueet
Toimintakyky/työkyky/hoito- ja kuntoutussuunnitelma Blausunnossa
Toimintaterapian arviointimenetelmät
Toimintaterapian keskeiset osa-alueet
Transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio (TENS)
Tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistäminen
Tulehduskipulääkkeiden komplikaatiot
Tuntokynnysmittaukset
Työkyvyn arviointi
Työperäiset yläraajavaivat
Ulnaarispareesi
Ultraäänidiagnostiikka fysiatriassa
Vaikeavammaisten kuntoutusvastuu Suomessa
lainsäädännön mukaan
Vaivasenluu (hallux valgus)
Vammaisliikunta
Vammaispalvelulaki ja kunnallinen vammaispalvelu
Vammaistuki
Vammatason vaikutus selkäydinvaurion ennusteeseen
Vanhuksen kuntoutuksen erityispiirteet
Vanhuksen selkäkipu
Verenvuototautipotilaan tuki- ja liikuntaelinongelmat
Virtsarakon kuntoutus neurogeenisissa toimintahäiriöissä
WHODAS 2.0 – terveyden ja toimintarajoitteiden
arvioinnissa
Ylipainon merkitys tule-oireissa
Yläkaularangan ligamenttivaurio
Yläraajan hermovauriot ja hermopinteet
Yläraajan lastahoitojen tavoitteet
Yläraajan paikalliset dystoniat
Yläraajaproteesit a) kosmeettiset ja mekaaniset b)
myoelektriset ja prosessori ohjatut
Ympäristönhallintalaitteet